Müfredat

Turizm İşletmeciliği Müfredatı için tıklayınız.

 

Önceki yarıyıllarda başarısız olunan derslere ilişkin denklik tablosuiçin tıklayınız.