Duyurular

 

2017 yaz döneminde staj yapan öğrencilerimizin staj evraklarını, 3 - 10 Ekim 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen öğretim elemanlarına teslim etmeleri önemle duyurulur. 

 

Staj mülakatları, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü yapılacaktır. 

 

 2. Sınıflar    

 Arş. Gör. Mert GÜRLEK

 mgurlek@gazi.edu.tr

 3. Sınıflar

 Arş. Gör. Ceren AVCI

 cerenavci@gazi.edu.tr

 4. Sınıflar ve Beklemeli

 Arş. Gör. Seval KURT

 sevalkurt@gazi.edu.tr

 

 

Staj bitiminde teslim edilecek belgeler:

1. Staj Devam Çizelgesi (Öğrenci ve çalışılan ilgili birim amiri tarafından doldurulup daha sonra evrak tesliminde staj komisyonuna teslim edilmek üzere öğrenci tarafından muhafaza edilecektir.)

2. Staj Değerlendirme Formu (Öğrenciler, staja başladıklarında “Staj Değerlendirme Formunu” staj yaptıkları işletmedeki ilgili amire teslim edeceklerdir. Staj bitiminde söz konusu bu belge, işletmedeki yetkili amir tarafından doldurulacak; kapalı bir zarf içerisine konulacak ve zarfın ağzı formu dolduran yetkili amir tarafından imzalanacak ve aynı zamanda zarfın ağzına işletmenin kaşesi/mührü basılacaktır. Öğrenciler kapalı zarf içerisindeki staj değerlendirme formunu elden teslim alarak ya kendileri getirecek veya amirini uyararak posta ile staj komisyonuna ulaşmasını sağlayacaklardır. Söz konusu bu belge, gizli evrak statüsünde olduğundan işletme tarafından elden teslim alınarak staj komisyonuna öğrenci tarafından teslim edilecek zarfın kesinlikle kapalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Bu belgenin açık zarf veya mühürsüz bir şekilde staj komisyonuna ulaştırılması durumunda öğrencinin stajı kabul edilmeyecektir.

3. En az 1 saatlik video cd (Öğrenci, staj yaptığı işletmede kendisini ve çalışma ortamını görüntüleyen ve farklı günlerde çekilmiş en az 1 saatlik video cd’sini staj bitiminde, bölüm staj komisyonuna diğer belgelerle birlikte teslim edecektir.) Video çekimi için izin verilmeyen işletmelerde çalışan öğencilerin, Bölüm Staj Komisyonu ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

4. Öğrenci Staj Değerlendirme Raporu (Stajın bitiminde öğrenciler yapmış olduğu stajın değerlendirilmesini içeren 3 (üç) sayfalık (bilgisayarda yazılacak) bir rapor hazırlayacaklardır. Söz konusu bu raporda, “staj yapılan işletme hakkında çok kısa olarak genel bilgilere,  yapılan stajın mesleki ve bireysel gelişim açısından kazandırdığı yararlara, staj esnasında karşılaşılan sorunlara ve karşılaşılan bu sorunların nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik genel görüşlere yer verilecektir.)